Вие сте тук

Как да се коригира грешка в Справка-декларация по ЗДДС при отпадането на Приложение 6

Как да се коригира грешка в Справка-декларация по ЗДДС при отпадането на Приложение 6

Допусната е грешка в Справка-декларация по ЗДДС. При положение, че Приложение 6 отпада, как да се коригира Справка-декларацията?

Отговор дава експерт на Портал Счетоводство:

Коригирането на сгрешени данни в справка-декларацията се прави по стария начин според чл. 126, ал. 3, т. 2 от Закона за ДДС. Лицето писмено уведомява компетентния орган по приходите, а той взема мерки за изменение на задължението на конкретното лице за дадения данъчен период, когато са налице неправилно отразени в отчетните регистри документи.

Приложение № 6 няма отношение към подаване на корекции в самата справка-декларация, а то синтезираше данни, вече подадени със справки-декларации в приходната агенция.

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>