Вие сте тук

Как да се възползваме от предоставяната безплатно от 1 януари услуга на Агенция по вписванията за SMS известяване

Как да се възползваме от предоставяната безплатно от 1 януари услуга на Агенция по вписванията за SMS известяване

От началото на 2015 година клиентите на Агенция по вписванията могат да се възползват безплатно от услугите  „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”.

От агенцията напомнят, че за Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец. За Имотния регистър услугата е само за лицата, собственици на имоти на територията на Република България. 

Как да заявите желанието си да получавате SMS известия от Търговски регистър при постъпване на входяща регистрация по партидата на търговец, съответно клон на чуждестранен търгвец?

За ползване на услугата е необходима регистрация, която може да бъде направена онлайн тук: http://sms.brra.bg/registration.php

За успешната регистрация трябва да бъде коректно попълнена следната информация:

 • Номер на мобилен телефон, на който ще бъдат изпращани известията. Той е и потребителското име за вход в системата.
 • ЕИК, за който да бъдете известявани (възможно е добавянето на 10 броя ЕИК за потребител).
 • Персонална информация за заявителя на услугата - име и фамилия, дата на раждане.
 • e-mail за връзка.
 • Парола за достъп .

След успешна регистрация потребителят ще получи потвърждение на екран, достъп до клиентския си профил, съдържащ данни и разяснение за активиране на услугата и e-mail с данни за създадения потребителски профил.

Активирането на услугата трябва да бъде извършено в рамките на 48 часа, в противен случай регистрацията автоматично се заличава от системата. Потребителят може по всяко време да деактивира Услугата и да заличи регистрацията си онлайн през потребителския си профил.

Услугата „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)” е достъпна на адрес: http://sms-imot.registryagency.bg. Информационната услуга представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения при вписвания,отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система, за физическо лице/юридическо лице с ЕИК/ и чуждестранно лице с ЛНЧ.

За ползване на услугата е необходима регистрация и активация. При регистрация се попълва следната информация в в електронен формуляр:

 • Номер на мобилен телефон, на който да получавате известяване. Номерът служи и като потребителско име при вход в системата;
 • Списък с ЕГН/ЕИК/ЛНЧ, за които да получавате известяване (до 10 броя);
 • Персонална информация – имена и дата на раждане;
 • Съгласие с Общите условия за ползване на Услугата;
 • Адрес на електрона поща за обратна връзка;
 • Парола.

При регистрация ще получите:

 • Потвърждение за регистрация на екран;
 • Достъп до клиентския Ви профил, съдържащ данни за активиране на услугата;
 • E-mail с данни за клиентския профил, в случай че попълнения адрес на електронната поща е валиден.

Активирането на услугата се извършва в срок до 48 часа след първоначалната регистрация. Ако активирането не бъде извършено в посочения срок, регистрацията автоматично се заличава от системата.

Забележка: При регистрация за системата за SMS оповестяване все още съобщението, което се получава, е:

"За да активирате пакет от 500 съобщения с валидност 2 години, изпратете от GSM номера, с който сте регистрирани, SMS с текст 1646 на кратък номер 18435." Цената на пакета е 6 (шест) лева с ДДС според информацията в системата, въпреки че от Агенция по вписванията неколкократно информират своите потребители, че от 1 януари услугите ще са безплатни. 


Източник: Агенция по вписванията