Вие сте тук

Как се отчита еднодневна ученическа екскурзия само с разходи за транспорт?

Как се отчита еднодневна ученическа екскурзия само с разходи за транспорт?

Как да се отчете организирането на еднодневна ученическа екскурзия с лицензиран транспорт, при положение че има разходи само за транспорта? Екскурзията като туристическо пътуване ли се отчита или няма подобен характер?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор:

За туроператорa организирането на еднодневни екскурзии за ученици се явява доставка на обща туристическа услуга (ОТУ), включително и когато тя е формирана от единична услуга, а не представлява пълен пакет. Тук се прилага специалният режим на облагане на туристическите услуги, регламентиран в глава 16 от ЗДДС. Туроператорът не може да приспадне данъчен кредит за доставките на стоки и услуги, получени от други данъчно задължени лица, от които пътуващото лице пряко се възползва. За да документира доставката на ОТУ, туроператорът издава фактура, където не се посочва данък. Начисляването на данъка за доставките на ОТУ става посредством протокол. 

Данъчната основа на доставката на ОТУ се явява маржът, представляващ разликата, намалена с размера на дължимия данък, между общата сума, която туроператорът е получил или ще получи за доставката, и сумата, която е заплатена или ще бъде заплатена за доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице пряко се възползва, вкл. и ДДС.

Повече за казуса четете в Портал Счетоводство тук >>>