Вие сте тук

Какво се промени в Кодекса на труда - обобщено

Какво се промени в Кодекса на труда - обобщено

В средата на юли влязоха в сила редица промени в Кодекса на труда, които регламентират сключването на нов вид трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, нови правила при прилагането на гъвкаво работно време, отмяна на задължителното изготвяне на графици за платения годишен отпуск и уреждане на ползването му от работниците и служителите, както и редица други изменения в трудовото законодателство. 

Основните изменения и допълнения на КТ са представени визуално в презентацията КОДЕКС НА ТРУДА - промени 2015. Презентацията може да бъде изтеглена и от прикачения файл.

Сваляне на прикачените файлове: