Вие сте тук

Коригиране на справка-декларация по ДДС при неиздадена навреме фактура

Коригиране на справка-декларация по ДДС при неиздадена навреме фактура

Фирма отдава под наем имущество. През месец април тази година пропуска да издаде фактура за получения наем. По какъв начин може да се коригира вече подадената справка-декларация по ДДС, имайки предвид горепосочения пропуск?

Експерт на Портал Счетоводство дава отговор на поставения въпрос:

Когато са налице неотразени в отчетните регистри документи след срока, в който се подава справка-декларацията по ДДС, поправянето на тези грешки става съгласно разпоредбите на чл. 126, ал. 3 от Закона за ДДС. Т. е. фирмата прави нужните корецкии в данъчния период, когато е установила грешката, и включва неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия този данъчен период.

Фирмата от казуса следва да издаде фактурата, въпреки че месец април е отминал, и да я отрази в месеца, в който я издава. 

Когато НАП направи проверка и открие грешката, ще начисли лихви и глоба в размер, който се определя по чл. 180, ал. 3 от ЗДДС.

Повече по казуса можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>