Вие сте тук

Може ли да се изтегли в брой от сметка на фирма дивидент в размер на 19 хил. лв.

Може ли да се изтегли в брой от сметка на фирма дивидент в размер на 19 хил. лв.

За 2016 г. собственикът на ЕООД разпределя дивидент от 20 хил. лв. и заплаща данък от 1000 лв. Собственикът няма своя банкова сметка. В банковата сметка на ЕООД има 30 хил. лв. Може ли собственикът да изтегли от банковата сметка на фирмата си дивидента от 19 хил. лв. в брой?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор:

Според чл. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой разплащанията на територията на България стават единствено посредством паричен превод или чрез внасяне по платежна сметка, в случай че са:

  • на стойност, която е равна на или по-висока от 10 хил. лв.;
  • в размер, по-нисък от 10 хил. лв., но представляват част от парична престация по договор със стойност, която е равна на или по-висока от 10 хил. лв.

Това ограничение се прилага също, когато се правят плащания в чуждестранна валута, ако тяхната левова равностойност е равна на или по-висока от 10 хил. лв. Тази равностойност в левове се определя, като се използва курсът на БНБ в деня на плащането.

За да попадне в ограниченията на Закона за ограничаване на плащанията в брой и да не може да се направи в брой, плащането на дивидент трябва да:

  • надвишава определената в Закона максимална сума за плащане в брой - 10 хил. лв.;
  • се плаща в резултат на отделно решение на общото събрание на ЕООД за изплащане на дивидент, което се явява едно самостоятелно основание за изплащане;
  • се изплаща на територията на страната.

Повече можете да прочете в Портал Счетоводство тук >>>