Вие сте тук

Натрупани платени годишни отпуски по време на майчинство

Натрупани платени годишни отпуски по време на майчинство

Казусът разглежда използването на натрупан отпуск по време на майчинство.

Въпрос:

Лице излиза в майчинство през април 2014 г. Съответно периодът на майчинството приключва през април 2016 г. 

По чл. 167а от КТ лицето има разрешен отпуск до 7.10.2016 г. вкл.

При положение, че за 2-те години майчинство ( 2014 и 2015 г.) лицето има натрупана отпуска – по 20 дни на година, и желае да я използва след изтичането на 6-те месеца неплатена по чл. 167а от КТ – какво се случва с полагащите се дни за 2016 г.? 

Работодателят е съгласен служителката да използва дните, натрупани за 2014 и 2015 г.

Отговор:

След като работодателят на възразява – няма никакви пречки да се използва натрупаният платен годишен отпуск за 2014 – 2015 г. По дати се пада следното:

От 08 октомври 2016 г. до 04 ноември 2016 г. - за 2014 г. и от 05.11.2016 г. до 02.12.2016 г. - за 2015 година.

Ако работодателят се съгласи, няма пречка да бъде използван и отпускът за 2016 г.

По дати:

03.12.2016 г. до 31.12.2016 г. – 19 дни.

1 ден, който остава, може да се отложи за 2017 г. на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ. 

Несъгласието от страна на работодателя да разреши използването на платения годишен отпуск за 2016 г. може да бъде продиктувано единствено от важни производствени причини. Т.е. ако желае, той може да отложи само 10 от полагащите се на лицето дни за 2016 г. 

Повече по казуса четете в страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ