Вие сте тук

Новите промени в Закона за адвокатурата

Новите промени в Закона за адвокатурата

Може ли да напишете заявление, молба или жалба? Правили ли сте справки в администрацията на някоя служба? Изготвяли ли сте договор или пълномощно?

Ако отговорът ви е положителен, то това не значи, че сте средно грамотен човек. Значи, че сте Закононарушител.

Защото ще сте нарушили новия Закон за адвокатурата (проект за него е внесен в Народното събрание). Според него, ако извършвате горните дейности, то подлежите на глоба от 1000 до 2000 лв. Или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. Или по-тежко наказание, ако често извършвате подобни нарушения.

Глобите за споменатите провинения-престъпления се налагат от член на Адвокатския съвет!?

А вие, ако сте физическо или юридическо лице (май няма начин да не сте), сте длъжен да информирате съответната адвокатска колегия, ако знаете за подобно нарушение.

Знаете ли къде ще отидат парите от вашите глоби? Глобите, събирани от държавната администрация… 

Познахте, в адвокатския съвет!


Автор на статията: Хазарос Четинян, Управител на Ултра Офис Клъстер ООД

Сваляне на прикачените файлове: