Вие сте тук

Облагане на продажба на апартамент, собственост на физически лица

Облагане на продажба на апартамент, собственост на физически лица

Облагаем ли е доходът от продажба на недвижим имот, собственост на физическо лице, когато периодът между придобиването и продажбата на жилището е 3 години?

Младо семейство си закупува апартамент през 2005 г. За него плаща посредством банков кредит за 100 000 лв. Семейството не разполага с друго жилище и живее в закупеното в продължение на 3 години. Продава го през 2008 г. за 220 000 евро. Тази сума семейството получава по банков път. Не прави други продажби. Дължи ли данък по ЗДДФЛ?

Отговор дава експерт на Портал Счетоводство:

Според действащата нормативна база през 2008 г. и най-вече чл. 13, ал. 1, т. 1, буква а) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица следните доходи не се облагат:

  • доходите, които са придобити през данъчната година чрез продажба или замяна на даден недвижим жилищен имот, без значение от датата, на която е придобит имотът. 

Понеже става дума за доходи, които са придобити през 2008 г. от продажба на недвижим жилищен имот, то те представляват необлагаеми доходи по силата на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без значение от датата, на която е придобит имотът.

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>