Вие сте тук

Охрана на имущество на юридически лица

Охрана на имущество на юридически лица

За огромен брой фирми е винаги актуален въпросът за охрана на търговските обекти и имуществото в тях. 

Обикновено се счита, че проблемът е частично решен при наемане на охранителна фирма и монтиране на сигнално-охранителна техника. 

Средната цена за охрана на малък търговски обект с площ 100 кв. м. е около 40 лв. на кв. м. Сумата се променя в зависимост от това дали сигнално-охранителната техника е собствена, или наета от охранителната фирма. 

За много фирми обаче, които притежават обекти като магазини, складова база, заведения е належащ въпросът за физическа охрана на търговските обекти. Много често поради некомпетентност фирмите организират сами охраната на обектите си, като наемат на работа охранители или пазачи по трудов договор. 

В случая е важно да се знае, че самоохраната е недопустима, без издаден лиценз. Санкцията за извършване на дейност без лиценз за юридически лица е в размер от 10000 до 50000 лв. 

Основният закон, регламентиращ охраната на обекти е Законът за частната охранителна дейност (ЗЧОД). По реда на този закон се извършва охраната на имущество, или самоохраната. 

В много случаи една структура работи с повече от една фирма на различни търговски обекти. В този случай алтернативите са две – дали да се организира собствена охранителна дейност или да се използват услугите на външна охранителна фирма. 

Чл.15 на ЗЧОД определя необходимите документи за получаване на лиценз. В основни линии документите включват актуално състояние, удостоверения за липса на задължения, документи за чисто съдебно минало за управителите. 

Чл.27 и чл.28 на ЗЧОД определят изискванията за ръководителите на охранителната дейност и охранителите, които следва да са преминали съответното обучение. 

Държавната такса за получаване на лиценз е съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в МВР по ЗЧОД. 

Съгласно Чл. 57. (1) за издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност за охрана на имуществото на физически или юридически лица се събират следните такси: 

а) на територията на отделна област 1500 лв.; 

б) на територията на цялата страна 5000 лв.; 

За охрана на ценни пратки и товари: 

а) на територията на отделна област 1500 лв.; 

б) на територията на цялата страна 5000 лв. 

За самоохрана на имущество на търговци или юридически лица: 

а) на територията на отделна област 700 лв.; 

б) на територията на цялата страна 3000 лв.  

При всички случаи изборът за организиране на собствена охранителна дейност или наемане на лицензирана охранителна фирма, следва да е вследствие на анализ на предимствата и недостатъците на двата подхода. 

Обикновено по-професионална охрана може да се получи от специализирана и лицензирана охранителна фирма, в общия случай разполагаща с повече ресурс като персонали и техника. В немалко случаи обаче, когато се касае за охрана на повече търговски обекти, значително по-изгодно е лицензирането на собствено дружество за охрана. 


Автор на статията: Хазарос Четинян, Управител на Ултра Офис Клъстер ООД