Вие сте тук

Осигуряване на собственик и управител на ЕООД - чуждестранно лице със служебен номер от НАП

Осигуряване на собственик и управител на ЕООД - чуждестранно лице със служебен номер от НАП

Казусът разглежда особеностите при осигуряването на чуждестранно лице с издаден служебен номер от НАП, което е собственик и управител на фирма в България.

Въпрос:

Чуждестранно лице е собственик и съответно управител на ЕООД в България. Няма ЛНЧ. Има издаден служебен номер от НАП.  Съществуват ли някакви особености при осигуряването? Като получател на доход от трудова дейност, като СОЛ, полагащо личен труд или като изпълнител по ДУК?

Отговор:

При осигуряването на чуждестранно лице важно е това дали лицето е гражданин на държава от ЕС или на трета страна.

Ако лицето е гражданин на ЕС не следва да се осигурява в България, само ако предостави пред НАП удостоверение А1 относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя, в което изрично е посочено, че осигурителните вноски на лицето ще се удържат и внасят в държавата, която лицето е напуснало.

Ако лицето е гражданин на трета страна, осигуряването зависи от това дали България има сключено споразумение за социална сигурност с дадената държава. При положение, че има сключено подобно споразумение, следва да се издаде удостоверение за приложимото законодателство по спогодба. 

При липса на споразумение с държавата, на която лицето е гражданин, то следва да се осигурява по българското законодателство.

Основанията за осигуряване по българското законодателство при един подобен случай ще намерите на страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>