Вие сте тук

Работа в чужбина - как да се подготвим за нея?

Работа в чужбина - как да се подготвим за нея?

Ако планирате да работите извън родината или вече сте в чужда страна, трябва да се запознаете с прилаганите закони на новото място. Важен е въпросът за данъчния закон, който ще влезе в сила, когато заработите легално.

На какво си струва да обръщате внимание и какви документи трябва да подготвите, ще прочетете по-долу.

Всяко лице, което работи законно в чужбина, трябва да бъде наясно с възможността за възстановяване на надплатените си данъци. Малко хора знаят, че работодателят плаща данъка към държавата под формата на аванс, чийто размер, в 98% от случаите, е повече от необходимия. Как да се оправите с досадната бумащина? На първо място, проверете дали сте получили всички важни документи от работодателя.

Документи, потвърждаващи заетостта

Ако сте законно назначени, трябва да получите от вашия работодател документи, доказващи назначение. Такива могат да бъдат: месечни фишове за заплата и извлечение на приходите за предходната година. В зависимост от страната, тези документи имат различно име:

Германия – фиш (Abrechnung), годишно обобщение на приходи и разходи (данъчна декларация): Lohnsteuerbescheinigung

За повече информация посетете Връщане на данъци от Германия

Великобритания- фиш (Payslip), годишно обобщение - формуляри P45 или P60

За информация: Връщане на данъци от Великобритания

Холандия - фиш (Salaris), годишно обобщение - Jaaropgave

За информация: Връщане на данъци от Холандия

Норвегия - фиш (Loonslip), годишно обобщение - Lønns-og trekkoppgave

За информация: Връщане на данъци от Норвегия

Тези документи трябва да бъдат изпратени от работодателя или по електронната поща. В случай, че не са ви издадени, имате право да ги изисквате. Документацията трябва да бъде в пълен комплект, тъй като е доказателство за вашата трудова заетост.

Връщане на данъци при работа в чужбина

Ако данъчната година е към края си, можете да започнете с попълването на документите, които ще са ви необходими за съставяне на данъчна декларация. В повечето страни данъчната година започва и приключва по същото време, както в България. Изключение прави Обединеното кралство, където фискалната година започва на 6 април и завършва на 5 април следващата година. Изготвяне на данъчна декларация не е сред най-лесните задачи, особено ако не познавате езика. Ако е дошъл моментът да уредите данъците си и не сте наясно дали имате право на възстановяване, използвайте безплатния данъчен калкулатор. За да възстановите надвнесената част от данъка, трябва единствено да попълните документите си и да изпратите данъчната декларация. Не пропускайте възможността да върнете трудно спечелените си пари!


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ