Вие сте тук

Регистрация по ДДС за българска фирма, предоставяща услуги на щатска

Регистрация по ДДС за българска фирма, предоставяща услуги на щатска

Българска фирма предоставя консултантски услуги и услуги по създаване и коригиране на текстове на фирма от САЩ по силата на сключен между тях договор. Необходимо ли е българската фирма да се регистрира по ДДС, когато натрупа оборот от 50 хил. лв. от тези услуги?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор:

Когато се определя кое е мястото на доставки на услуги, от голяма важност е да се определи какъв е статутът на получателя. С оглед фирмата от САЩ да се третира като данъчнозадължено лице (ДЗЛ), е нужно да се направи съображение с чл. 18, ал. 3 от Регламент 282/2011.

Ако може да се докаже, че получателят на услугите е ДЗЛ, мястото на доставка на услугите ще се определи съобразно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, т.е. то ще е, където получателят е установил независимата си икономическа дейност - в САЩ. Услугите, чието място на изпълнение е вън от България, са необлагаеми по ЗДДС, затова не взимат участие във формирането на оборотите за регистриране по чл. 96 от ЗДДС.

Пълния отговор четете в Портал Счетоводство тук >>>