Вие сте тук

Регистрация по ДДС за зъботехническа лаборатория

Регистрация по ДДС за зъботехническа лаборатория

За каква част от дейността си трябва да се регистрира по ДДС зъботехническа лаборатория - за цялата или за конкретна (като изработване на импланти)?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор на въпроса:

Оборотът за задължителна регистрация по Закона за ДДС се формира единствено от направените облагаеми доставки и някои освободени, например доставките на застрахователни и финансови услуги. Направените освободени доставки според реда на гл. 4 от ЗДДС не участват във формирането на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС.

Според чл. 39, т. 1 от ЗДДС освободена доставка представлява извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, които се оказват от страна на здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. Според т. 5 освободена доставка представлява доставката на зъбни протези от страна на лекари по дентална медицина или зъботехници.

Според Закона за лечебните заведения, самостоятелна медико-техническа лаборатория представлява лечебно заведение, където специалисти, имащи съответното образование, правят предписани от лекар или лекар по дентална медицина, специфични технически дейности и произвеждат специализирани медицински изделия. В случай че зъботехническата лаборатория има регистрация като самостоятелна медико-техническа лаборатория по Закона за лечебните заведения, всички предоставени медицински услуги представляват освободени доставки съгласно чл. 39, т. 1 от ЗДДС.

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>