Вие сте тук

Включват ли се във VIES-декларация фактури, издадени за немски фирми, които си самоначисляват ДДС?

Включват ли се във VIES-декларация фактури, издадени за немски фирми, които си самоначисляват ДДС?

Българска фирма с регистрация по ЗДДС у нас прави услуги по почистване на недвижими имоти в Германия. Клиентите на българската фирма са също фирми с регистрация по ЗДДС в Германия. Те си самоначисляват ДДС в Германия. Трябва ли фактурите, които българската фирма издава за немските фирми, да се включват във VIES-декларация?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор:

Посочените в казуса услуги имат връзка с недвижим имот. В случай че недвижимият имот е в Германия, според чл. 21, ал. 4 от ЗДДС, мястото на доставка на предоставяните услуги ще е страната, където се намират недвижимите имоти, а в този случай Германия.

Според чл. 86, ал. 3 не се начислява данък, когато се прави доставка, имаща място на изпълнение вън от територията на страната.

Чл. 125, ал. 2 от закона посочва кои доставки се отразяват във VIES-декларация. Това са единствено вътреобщностните доставки, доставките в качество на посредник в тристранна операция и доставките на услуги по чл. 21, ал. 2, чието място на изпълнение е на територията на друга страна членка.

Доставките по чл. 21, ал. 4 не влизат в обхвата на деклариране във VIES, поради което фактурите за услугите по почистване за немските фирми не се включват във VIES-декларацията. 

Повече за казуса можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>