Анализи

Вие сте тук

Може ли лице, което е регистрирано да извършва свободна професия – зъболекар да се облага като едноличен търговец?

Съгласно компетентността на НАП, определена с разпоредбите на Закона за НАП и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, агенцията не осъществява разрешителен и контролен режим...

Страници