Данъчно-осигурителен календар

Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2016 г.

Сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и платени дължимите според законовите разпоредби данъци и осигуровки, са систематизирани и отбелязани в данъчно-осигурителния календар за...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2016 г.

Полезна систематизирана информация за данъчно-осигурителните задължения и сроковете, в които трябва да бъдат изпълнени те през месец септември е публикувана в по-долу и отбелязана в...

Данъчно-осигурителен календар - август 2016

Августовския данъчно-осигурителен календар, съдържащ полезна информация и сроковете за деклариране и внасяне на дължимите на данъци и осигуровки и подаване на различни видове справки към...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2016

Сроковете, в които трябва да бъдат подадени различните декларации и справки, както и да бъдат платени дължимите данъци и осигуровки през настоящия месец, са подредени в данъчно-...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2016 г.

Информация за сроковете, в които трябва да бъдат подадени декларции и справки и платени дължимите данъци и осигуровки за настоящия месец съгласно данъчното и осигурителното законодателство...

Данъчно-осигурителен календар - май 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на различни видове справки към съответните институции, регламентирани в нормативните актове, са систематизирани в ...

Данъчно-осигурителен календар - април 2016 г.

В данъчно-осигурителния календар за месец април 2016 г. са отбелязани сроковете за подаване на декларации и справки и внасяне на дължимите суми за данъци и осигуровки, регламентирани от...

Данъчно-осигурителен календар - март 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки през март 2016 г. са отбелязани в данъчно-осигурителния календар за месеца, публикуван по-долу: Закон за ДДС 14.03.2016 г. -...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2016 г.

Сроковете в данъчно-осигурителния календар за февруари, определени в съответните нормативни актове, са обобщени и отбелязани по-долу. Закон за ДДС 14.02.2016 г. (следващ работен ден: 15.02...

Данъчно-осигурителен календар - януари 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки за януари 2016 г., регламентирани от данъчното и осигурителното законодателство, са систематизирани по-долу: Закон за ДДС...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2015 г.

В данъчно-осигурителния календар за декември са отбелязани сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки до края на 2015 г. Закон за ДДС 14.12.2015 г. - Подаване на...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2015 г.

Сроковете за деклариране и плащане на данъци и осигуровки и подаване на информация и справки през настоящия месец са систематизирани в данъчно-осигурителния календар за ноември.  Закон за...

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2015 г.

Подаването на декларации и справки и плащането на дължимите данъци и осигуровки през месец октомври трябва да бъде извършено в сроковете, определени в данъчно-осигурителното законодателство...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2015 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки през септември, предвидени в съответните нормативни актове, са отбелязани в данъчно-осигурителния календар, който ще намерите по-...

Данъчно-осигурителен календар - август 2015 г.

В данъчно-осигурителното законодателство са фиксирани определени срокове, в които трябва да бъдат подадени справки и декларации и съответно да бъдат внесени дължимите данъци и осигуровки за...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2015 г.

В данъчно-осигурителния календар за юли са отбелязани сроковете за подаването на справки и декларации и съответно внасянето на дължимите данъци и осигуровки за месеца. За да спазите данъчно...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2015 г.

Подаването на декларации и справки и плащането на дължимите данъци и осигуровки през месец юни трябва да бъде извършено в сроковете, определени в данъчно-осигурителното законодателство. Ето...

Данъчно-осигурителен календар - май 2015 г.

Данъчно-осигурителният календар за месец май 2015 г. предоставя информация за сроковете, в които трябва да бъдат подадени декларации и справки и платени дължимите данъци и осигуровки ...

Данъчно-осигурителен календар - април 2015 г.

В данъчно-осигурителния календар за месец април 2015 г. са систематизирани актуалните срокове за подаване на декларации и справки и внасяне на дължимите суми за данъци и осигуровки,...

Данъчно-осигурителен календар - март 2015 г.

Данъчно-осигурителният календар за март 2015 г. съдържа актуална информация за сроковете, в които трябва да бъдат подавани различните декларации и справки и да бъдат внесени дължимите...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2015 г.

Данъчно-осигурителния календар за февруари предоставя актуална информация за сроковете за подаване на декларации и внасянето на данъци съгласно данъчно-осигурителното законодателство. Закон...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец декември 2014 г. Закон за ДДС 14.12.2014...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец ноември 2014 г. Закон за ДДС 14.11.2014 г...

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец октомври 2014 г. Закон за ДДС 14.10.2014...

Страници