Данъчно-осигурителен календар

Вие сте тук

Календар за 2022 г. за отбелязване срокове за внасяне на данъци и осигуровки

Данъчен календар - октомври 2022 г. ⮚ До 10-ти октомври: ЗКПО  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2022 г.

Данъчен календар - септември 2022 г. ⮚ До 10-ти септември (почивен ден; първи работен ден 12-ти септември 2022 г.): ЗКПО  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на...

Данъчно-осигурителен календар - август 2022 г.

Данъчен календар - август 2022 г. ⮚ До 10-ти август: ЗКПО  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна...

Календар за 2022 г.

Данъчен календар - юли 2022 г. ⮚ До 10-ти юли (почивен ден; първи работен ден 11-ти юли 2022 г.) ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2022 г.

Данъчен календар - юни 2022 г. ⮚ До 10-ти юни ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна...

Данъчно-осигурителен календар - май 2022 г.

Данъчен календар - май 2022 г. ⮚ До 10-ти май ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна...

Данъчно-осигурителен календар - април 2022 г.

Данъчен календар - април 2022 г. ⮚ До 10-ти април  ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна...

календар - март 2022 г.

Данъчен календар - март 2022 г. ⮚ До 10-ти март  ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна...

календар - февруари 2022 г.

Данъчен календар - февруари 2022 г. ⮚ До 10-ти февруари  ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна...

календар - януари 2022 г.

Данъчен календар - януари 2022 г. ⮚ До 10-ти януари:  ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от  оператори на телефонна или друга електронна...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.12.2021 г. (следващ работен ден: 29.12.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.11.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2021

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.10.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения. » 25.10...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2021

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.09.2021 г. (следващ работен ден: 27.09.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6...

Данъчно-осигурителен календар - август 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.08.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.07.2021 г. (следващ работен ден: 26.07.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.06.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Данъчно-осигурителен календар - май 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.05.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Данъчно-осигурителен календар - април 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.04.2021 г. (следващ работен ден: 26.04.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от...

Данъчно-осигурителен календар - март 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.03.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.02.2021 г. - Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на предходната година на данъка, удържан...

Данъчно-осигурителен календар - януари 2021

Данъчно-осигурителен календар за месец януари 2021 г., съдържащ обобщена информация за сроковете, в които се декларират и плащат данъци и осигурителни вноски и се подават съответните...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2020 г.

Последният за 2020 г. данъчно-осигурителен календар обобщава сроковете, в които през декември трябва да бъдат декларирани и внесени задълженията към хазната и да бъдат подадени съответните...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2020 г.

Сроквете за деклариране и погасяване на данъчни и осигурителни задължения, регламентирани от съответните нормативни актове, обобщени в календара за м.ноември 2020 г. по-долу: Закон за...

Страници