Данъчно-осигурителен календар

Данъчно-осигурителен календар - декември 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.12.2021 г. (следващ работен ден: 29.12.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.11.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2021

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.10.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения. » 25.10...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2021

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.09.2021 г. (следващ работен ден: 27.09.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6...

Данъчно-осигурителен календар - август 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.08.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.07.2021 г. (следващ работен ден: 26.07.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.06.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Данъчно-осигурителен календар - май 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.05.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Данъчно-осигурителен календар - април 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.04.2021 г. (следващ работен ден: 26.04.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от...

Данъчно-осигурителен календар - март 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.03.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.02.2021 г. - Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на предходната година на данъка, удържан...

Данъчно-осигурителен календар - януари 2021

Данъчно-осигурителен календар за месец януари 2021 г., съдържащ обобщена информация за сроковете, в които се декларират и плащат данъци и осигурителни вноски и се подават съответните...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2020 г.

Последният за 2020 г. данъчно-осигурителен календар обобщава сроковете, в които през декември трябва да бъдат декларирани и внесени задълженията към хазната и да бъдат подадени съответните...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2020 г.

Сроквете за деклариране и погасяване на данъчни и осигурителни задължения, регламентирани от съответните нормативни актове, обобщени в календара за м.ноември 2020 г. по-долу: Закон за...

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2020 г.

Данъчно-осигурителният календар за октомври 2020 г. съдържа актуална информация за сроковете, в които трябва да бъдат подадени различните декларации и справки и да бъдат внесени дължимите...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2020 г.

Актуална информация относно крайните срокове за внасяне на дължими суми, подаване на декларациии справки по данъчно-осигурителното законодателство за месец септември 2020 г., е...

Данъчно-осигурителен календар - август 2020 г.

Информация относно крайните срокове за погасяване на осигурителни и данъчни задължения и подаване на съответните декларации и справки към институциите съобразно данъчно-осигурителното...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2020 г.

Информация относно крайните срокове за погасяване на осигурителни и данъчни задължения и подаване на съответните декларации и справки към институциите съобразно данъчно-осигурителното...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2020

Какви срокове за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки трябва да бъдат спазени през месец юни 2020 г.? Обобщена информация, предоставена от НАП, е цитирана в данъчно-...

Данъчно-осигурителен календар - май 2020

В данъчно-осигурителния календар за май 2020 г. са систематизирани актуалните срокове през настоящия месец за подаване на декларации и справки и внасяне на дължимите суми за данъци и...

Данъчно-осигурителен календар - април 2020 г.

Данъчно-осигурителният календар за април 2020 г. обобщава актуална информация относно крайните срокове за плащане на данъци, осигурителни вноски и подаване на декларации и справки съобразно...

Данъчно-осигурителен календар - март 2020 г.

Сроковете за деклариране и плащане на данъци и осигуровки през месец март 2020 г. и за подаване на данни и справки към съответните институции са обобщени в данъчно-осигурителния календар по...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2020 г.

Данъчно-осигурителния календар за февруари 2020 г. предоставя актуална информация за сроковете за деклариране и погасяване на определените в данъчно-осигурителното законодателство...

Данъчно-осигурителен календар - януари 2020 г.

Сроковете през месец януари 2020 г. за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на данни към съответните институции, регламентирани в данъчното и осигурителното...

Страници