НАП, НОИ, НСИ - Новини

Вие сте тук

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

Обновен вариант на наръчника на НАП по корпоративно подоходно облагане за 2022 г. е достъпен в интернет страницата на приходната агенция. В документа са отразени промените в ЗКПО за...

Данъчно третиране и счетоводното отчитане на ваучерите за храна

Указание с дата 10 май 2022 г., чиято цел е да поясни счетоводното отчитане и данъчното третиране само на ваучерите за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО, е достъпно за заинтересованите лица в...

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2022 г.

Обновен наръчник в съответствие с промените за 2022 г. в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при...

Минималният осигурителен доход на близо 4000 самоосигуряващи се лица е актуализиран в системата на НАП

За самоосигуряващите се лица, заявили с еднократно подаване на декларация Образец №1 с код за вид осигурен 22 минимален месечен осигурителен доход от 420 лв. или 650 лв., НАП вече е...

Деклариране на доходи от продажби в интернет.

С имейли НАП ще напомня на лицата, които все още не са декларирали доходите си от 2021 г. и са получили такива от продажби в интернет, че трябва да включат и тези суми в годишната си...

Aвансовите вноски за 2022 г. се декларират до 15 април

От НАП припомнят, че до 15-ти април фирмите трябва да декларират вида и размера на авансовите вноски за 2022 г. Задължени лица са подлежащите на облагане с корпоративен данък по реда на...

ГДД за деклариране на доходите по чл.50 от ЗДДФЛ

За да спестят 5% от данъка върху доходите през предходната година, физическите лица трябва да подадат годишната си данъчна декларация по електронен път до края на месец март, напомнят от...

Нова версия 14.04 на софтуера за декларации образец №1, №3 и №6

Приходната агенция публикува актуализирана версия на софтуера за декларации образец №1, №3 и №6 и инструкции за потребителите, които ще я инсталират и използват. Версия 14.04 съдържа...

Заявление по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ

От 25-ти февруари 2022 г. са в сила промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, според които регистрираните физически лица - осигурители и упражняващите свободна професия или занаятчийска дейност...

Предварително попълнени декларации за облагане на доходите на физически лица

За поредна година от приходната агенция предлагат улеснение на физическите лица, които ще декларират доходите си за 2021 г., като предоставят предварително попълнена данъчна декларация,...

Становище по прилагане на Закон за бюджета на ДОО и НЗОК за 2022 г.

В становище, публикувано в интернет страницата на приходната агенция, са обобщени разпоредбите на обнародваните в Държавен вестник, бр.18/04.03.2022 г. Закон за бюджета на държавното...

ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. с баркод

НАП публикува новата  Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 година (образец 1010) с БАРКОД и актуално ръководство за попълването ѝ в рубриката Формуляри. Във въведението на...

Нови версии на конвертора за преобразуване на Excel файл в xml и на софтуера за декларации №1, №3 и №6

От приходната агенция информират за два обновени на 04.02.2022 г. софтуерни продукта - конверторът за преобразуване на MS Excel файл в xml файл и клиентския софтуер за генериране на данни...

Нова версия за 2022 г. на off-line модула МИО и ново поле в декларацията за вътресюзен износ

Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 9.0.0 за 2022 г. и актуализирани на 28 януари указания за инсталирането му са достъпти в интернет страницата на приходната агенция в рубриката "...

Становище относно прилагане на осигурителното законодателство от 01.01.2022 г.

В документ, публикуван в интернет страницата на приходната агенция, са обобщени ключовите моменти в прилагането на разпоредбите на осигурителното законодателство с оглед на обнародвания в ...

Първа актуализация за 2022 г. на софтуера за генериране на отчетни регистри, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларацияна

В интернет страницата на приходната агенция е достъпна обновена версия на софтуера за генериране на отчетни регистри, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация. Освен първата за 2022 г....

Нова е-услуга на НАП за онлайн подаване на искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми

Още една електронна услуга е добавена в Е-портала на приходната агенция. Новото попълнение »Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми« е в група „Плащане и...

ПП за генериране на декларации образец №1, №3 и №6 и справките по чл.73 от ЗДДФЛ - версия 14.01

Новата версия 14.01 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 е достъпна от 13 януари в рубриката Програмни продукти. Актуализирани...

Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство вече може да се подава онлайн

От приходната агенция информират за нова е-услуга в портала, в секция „Удостоверения и копия на документи“, която ще даде възможност на потребителите, притежаващи персонален...

Старт на данъчна кампания 2022 г. на 10 януари

От 10 януари физическите лица могат да декларират доходите си за 2021 г. с подаване на годишна данъчна декларация по един от регламентираните начини - онлайн, по пощата или на място в офис...

НАП с три нови е-услуги за потребители, регистрирани по специалните ДДС режими

От 7 януари на разположение на данъкоплатците, регистрирани по специалните режими за облагане с ДДС, са трите нови електронни услуги на НАП - "Справка за плащания по данъчен период", "...

Променят се идентификационните номера по ЗДДС на физически лица, вписани в регистър БУЛСТАТ

След замяната на ЕГН на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ с 9-цифрен код, от НАП информират и за промяна от 4 януари 2022 г. на идентификационния...

НАП публикува образци на новите годишни данъчни декларации за Кампания 2022

Успоредно с обнародването на заповедите на финансовия министър за утвърждаване на новите образци на ГДД в последния за 2021 г. брой на Държавен вестник, НАП публикува в сайта си...

С 20% по-ниска глоба при плащане в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление от НАП

От приходната агенция разясняват в становище последиците от промените в административнонаказателното производство, в сила от 23 декември 2021 г., произтичащи от приетия Закон за изменение и...

Страници