НАП, НОИ, НСИ - Новини

Нова версия на софтуера за декларации образец 1, 3 и 6 от 7 април 2021 г.

Публикувана е нова версия на програмния продукт за генериране на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси, информират от...

От 1-ви април ще са достъпни е-услуги за предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“

От НАП информират, че достъпът до е-услугите предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“ съгласно новите регламенти на ЗДДС ще е активен от 1-ви април...

Нова версия на софтуера за Трудови договори е в сила от 01.03.2021 г.

Няколко обновявания на клиентския софтуер за Трудови договори, които са в сила от 01 март 2021 г., са публикувани в сайта на Приходната агенция в рамките на 10 дни. На 12 март е добавена и...

Изтича срокът за подаване по досегашния ред на искания за възстановяване на ДДС към Обединеното кралство

Крайният срок за подаване на искания за възстановяване на ДДС за платен данък в Обединеното кралство, за който правото на възстановяване е възникнало до 31.12.2020 г., изтича на 31-ви март...

Предварително попълнени декларации за физическите лица са достъпни от 16 март 2021 г.

Спазвайки обещания срок, от НАП предоставят на физическите лица, които трябва да декларират доходите си за 2020 г., предварително попълнена данъчна декларация. Услугата е достъпна от днес,...

Становище на НАП във връзка с промените в Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

След като в бр.17/26.02.2021 г. на Държавен вестник беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл....

НАП включва данни за доходите от е-търговия в предварително попълнената ГДД за физическите лица

След като преди дни от Агенцията по приходите обявиха, че на 16 март в портала за електронни услуги ще бъдат достъпни предварително попълнените данъчни декларации за облагане доходите на...

Стартира кампанията за деклариране на корпорадивните данъци за 2020 г.

Според последните промени в данъчното законодателство, кампанията за деклариране и плащане на корпоративните данъци за 2020 г. стартира на 1 март 2021 г. и ще продължи до 30 юни. ...

Спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, в сила след 28.02.2021 г. 

Нова спецификация на файловете за подаване на данни в НАП с Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (приложение № 1) към чл. 1, ал. 1 на  Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и...

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с БАРКОД за доходите през 2020 г.

Приходната агенция публикува новата годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ с Баркод, с която физическите лица ще могат да декларират доходите си за 2020 г. Предоставено е също така и...

Становище на НАП коментира промените в Наредба № Н-13 от 5 февруари 2021 г.

От Приходната агенция публикуваха в интернет страницата си становище във връзка с направените промени в Наредба № Н-13, които бяха обнародвани в бр.10 на Държавен вестник на 05.02.2021 г. ...

Становище на НАП относно нулева ДДС ставка за диагностични изделия за COVID-19

В рубриката "Становища, указания, наръчници" в интерент страницата на НАП са публикувани разяснения относно прилагането на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на...

Off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора) за 2021 г.

От НАП информират Интрастат орепаторите за публикуването на актуализирана версия на офлайн модула МИО за 2021 г, която подменя публикуваната на 25 януари 2021 г. МИО 8.0.1.  Новата версия и...

От приходната агенция информират за публикуването на обновени програмни продукти към дата 27 януари 2021 г. С нова версия 13.02 е Клиентският софтуер за генериране на данни за декларации...

НАП публикува разяснения по прилагане на осигурителното законодателство за 2021 г.

В становище, публикувано в интернет страницата на приходната агенция на 4 януари, от НАП разясняват разпоредбите на осигурителното законодателство за 2021 г.  В документа са разгледани...

НАП публикува първото за 2021 г. обновяване на софтуера за генериране декларации образец №1, №3 и №6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

В първия работен ден на 2021 г. от НАП информират за публикуването на актуализирана версия на софтуера за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и...

Новите годишни данъчни декларации по ЗКПО за 2020 г. са достъпни в интернет страницата на НАП

Утвърдени са новите образци на данъчните декларации по ЗКПО за 2020 г., информират от приходната агенция.  Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга...

Публикувани са новите образци на данъчните декларации за доходите на физическите лица за 2020 г.

Новите образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. са публикувани  в интернет страницата на приходната агенция.  Формулярите за деклариране на доходите на...

НАП публикува нови декларации по Закона за местните данъци и такси

В интернет страницата на НАП са достъпни нови формуляри за деклариране на дължимия туристически данък за предоставените нощувки в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма и за...

Изменен е пакетът документи за микро и малки предприятия, кандидатстващи по процедурата на ОПИК за преодоляване на последствията от COVID-19

Управляващият орган на ОПИК публикува изменен пакет от документи за кандидатстващите по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от...

НАП: Разходи на работодатели за PCR или други Covid-19 тестове се признават за данъчни цели

НАП публикува разяснение относно третирането за данъчни цели на разходите, извършените от работодателите за PCR или други тестове във връзка с диагностиката на персонала за Covid-19. От...

НАП актуализира в рубриката си за BREXIT известия за правилата на ЕС относно облагането с ДДС след оттеглянето на Обединеното кралство

Актуализирани известия относно правилата за облагане с ДДС на стоки и услуги след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС са достъпни в интернет страницата на НАП, в рубриката »...

Нова е-услуга на НОИ за работодатели, които прекратяват дейността си без правоприемник

От НОИ информират, че осигурителите, на които се е наложило да прекратят дейността си без правоприемник, вече могат да подават заявление-декларация за предаване на ведомостите за заплати и...

Интрастат 2021 г.

Заповедта за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г. е публикувана в интернет страницата на приходната агенция.  Границата и за двата потока - "Изпращания...

Страници