Вие сте тук

Актуализиран е програмният продукт „Трудови договори”

Актуализиран е програмният продукт „Трудови договори”

Актуализиран е програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда.

В програмния продукт е включена НКПД, в сила от 1 януари 2014 г.

Актуалната версия може да бъде намерена в рубрика Програмни продукти в сайта на НАП заедно с Ръководство за инсталация на Програмен продукт "Трудови договори" (за първоначална инсталация и за обновяване); Ръководство на потребителя за ползване на продукта; Описание на промените във версиите.


Източник: НАП