Вие сте тук

Актуално в рубрика Програмни продукти на НАП - февруари 2015 г.

Актуално в рубрика Програмни продукти на НАП - февруари 2015 г.

От дата 23 февруари 2015 г . има нова версия на програмния продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси. Промените са във връзка с изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г.,  в сила от  20.02.2015 г. (Наредбата за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. е публикувана в ДВ, брой 14

В началото на месеца в рубриката Програмни продукти в интернет страницата на НАП е публикувано обновяване №4 на програмния продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. №6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси.

От приходната агенция уверяват клиентите си, че с тази актуализация са отстранени грешките и проблемите от обновяване № 3 на клиентския софтуер. На разположение на потребителите са публикувани и ръководство за инсталация и ползване на продукта. 

От НАП препоръчват в случай, че работите с предходна версия на програмен продукт за генериране на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси  (под WINDOWS) да направите обновяване като инсталирате новата версия

Утвърден е и форматът и редът за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за „Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица“. Пълният текст на Заповед №ЗЦУ/134 от 11.02.2015 г. на изпълнителния директор на НАП може да бъде видян тук заедно с ръководство за инсталация, ръководство на потребителя за работа с програмен продукт „Справка по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ”, както и номенклатура на държавите. От Агенцията за приходите разясняват, че във връзка с генерирането на файла за справката и съгласно общите изисквания към съдържанието на полетата във файла, следва да се има предвид, че за чуждестранни физически лица, които нямат идентификатор (ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП) в поле №3 се попълва стойност "2", а в поле №4 се попълват 10 броя нули.


Източник: НАП