Вие сте тук

АВ публикува образец за заявяване на адрес за кореспонденция в регистър БУЛСТАТ

Агенция по вписванията предоставя образец на заявление, с което да бъде деклариран адрес за кореспонденция в регистър БУЛСТАТ от лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, както и от физическите лица - осигурители.

Заявление по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ

От 25-ти февруари 2022 г. са в сила промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, според които регистрираните физически лица - осигурители и упражняващите свободна професия или занаятчийска дейност трябва да заявят адрес за кореспонденция, когато такъв не е посочен, както и да обявят интернет страница, ако имат такава. 

Във връзка с новите разпоредби Агенция по вписванията публикува образец на документа, с който може да бъде деклариран избраният адрес за кореспонденция. Към формуляра (достъпен е в интернет страницата на АВ, както и в прикачения файл по-долу) има инструкции за попълването му. 

От институцията уточняват, че при попълването на заявлението по образец се прилага декларация по чл. 9, ал. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ. В допълнение, ако заявителят не подава лично документа, трябва да бъде предоставено и нотариално заверено пълномощно.

Вариантите за заявяване на адрес за кореспонденция са два - в службите по регистрация или онлайн с електронен подпис.

Източник: Агенция по вписванията

 

 

Сваляне на прикачените файлове: