Вие сте тук

Автоматичното подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД в НАП се възобновява от 05.05.2021 г.

От 5 май 2021 г. след технологично обновление се възобновява автоматично подаване на данни към НАП от фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност.  

Автоматичното подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД в НАП се възобновява от 05.05.2021 г.

От приходната агенция информират за възобновяване на процеса по автоматично подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД, считано от 05.05.2021 г.

В съобщението, публикувано в интернет страницата на НАП се уточнява, че при подаване на XML-съобщения за извършване на промяна на първоначално подадените регистрационни данни или дерегистрация на ФУ/ИАСУТД трябва да има подадено уведомление за предстоящо техническо обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД по реда на чл. 49б, ал. 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. 

От агенцията поясняват:

Уведомлението се подава от сервизните организации по електронен път, чрез електронната услуга „Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД“, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги на НАП, по образец, съгласно приложение №27 от Наредба №Н-18/2006 г. След успешно подадено уведомление за предстоящо сервизно обслужване/ремонт, сервизната организация има възможност в рамките на 48 часа да извърши необходимите действия за подаване на XML-съобщения за конкретно/и устройство/а или система/и, свързани с промяна на регистрационни данни или дерегистрация на ФУ/ИАСУТД. В случай че горепосоченият период не е достатъчен за приключване на започнати сервизни дейности, е възможно да се подаде ново уведомление, с което ще се осигурят нови 48 часа. За целта отново чрез електронната услуга „Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД“ трябва да се заяви прекратяване на предходно подадено уведомление. При подаване на XML-съобщения за промяна на първоначално подадените регистрационни данни или дерегистрация на ФУ/ИАСУТД се изисква наличие на актуален сервизен договор. В случай че той е изтекъл, е необходимо с XML съобщението да се подадат и актуалните данни за подновяване на договора за сервизно обслужване. Важно е да се отбележи, че гореописаният ред не се прилага при първоначална регистрация на ФУ/ИАСУТД в НАП.

Източник: НАП» Експертна счетоводна помощ при изпълнението на нормативните изисквания към Вашата търговска дейност можете да получите ТУК «