Вие сте тук

Данъци и осигуровки ще могат да се плащат изцяло онлайн от днес

Данъци и осигуровки ще могат да се плащат изцяло онлайн от днес

Новата система за плащане на задълженията към държавата е достъпна от днес и позволява внасянето на дължимите данъци и осигуровки онлайн, като за идентификация се използва ПИК или електронен подпис

От НАП информират своите клиенти, че модернизираната платформа е директно свързана със справката за задълженията на фирмите и гражданите. Значително са опростени плащанията към бюджета, тъй като не се изисква специална регистрация на сайта на НАП, а само такава в Epay. Премахнат е и рискът от грешки, свързани с некоректни данни за наредителя или неправилни кодове за вид плащане.

От приходната агенция разясняват още, че отделна система позволява ръчно попълване на платежни нареждания, тяхното разпечатване и използване в банкови институции и допълват, че това приложение може да се използва в случаите, в които се плаща задължение на друго лице, различно от наредителя.

Необходими са минимум 24 часа от нареждането на парите до пристигането им по сметките на агенцията, затова от НАП съветват клиентите си да съобразят времето на плащане онлайн чрез новата система със съответните срокове за внасяне на задълженията.


Източник: НАП