Вие сте тук

Декларация за облагане с корпоративен данък за 2018 г. с БАРКОД

Декларация за облагане с корпоративен данък за 2018 г. с БАРКОД

Новата Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. с БАРКОД вече е публикувана в интернет страницата на НАП. Към формуляра са добавени и подробни инструкции за изтегляне, попълване и подаване на декларацията. 

В указанията са отбелязани и основните разлики между декларацията с баркод и обикновената - улеснено попълването чрез проверка за някои грешки, автоматично изчисляване и попълване на стойности, които се калкулират, възможност динамично да се добавят и скриват редове на таблици и приложения, както и превръщане на всички данни в двумерен код, който след сканиране се разчита автоматично и данните се записват в системите на НАП. 

Данните от ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2018г. могат да се генерират и запишат в xml файл, който да бъде подаден през портала за електронни услуги на НАП.

Декларацията и ръководството за използването ѝ са достъпни в сайта на приходната агенция, рубрика "Документи - данъци", раздел "За бизнеса", както и тук:

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. с БАРКОД


Източник: НАП