Вие сте тук

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с БАРКОД за доходите през 2020 г. е достъпна в сайта на НАП

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица през 2020 г. е публикувана в интернет страницата на НАП

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с БАРКОД за доходите през 2020 г.

Приходната агенция публикува новата годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ с Баркод, с която физическите лица ще могат да декларират доходите си за 2020 г. Предоставено е също така и актуално ръководство за попълването на декларацията, което да улесни потребителите при използването на формуляра. 

В инструкциите е посочено, че декларациите с Баркод се подават подписани и подпечатани (при необходимост) както обикновените декларации на хартия. Двете съществени различия са:

  • Новите електронни форми с Баркод съдържат в себе си логика, която подпомага попълването като проверява за някои грешки, смята и автоматично попълва стойности, които се калкулират, дава възможност динамично да се добавят и скриват редове на таблици и приложения към декларацията;

  • Всички данни се превръщат в двумерен Баркод, който след сканиране се разчита автоматично и данните се записват в информационната система на НАП.

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с Баркод са достъпни за изтегляне в интернет страницата на НАП, както и от прикачените файлове по-долу.

Източник: НАП


>> Ако се нуждаете от консултация и помощ от счетоводител <<