Вие сте тук

Годишна отчетност за дейността на предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2015 г. и 2016 г.

Годишна отчетност за дейността на предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2015 г. и 2016 г.

Всички предприятия в ликвидация или несъстоятелност попълват годишен отчет за дейността си. 

Срокът, в който трябва да бъдат подадени отчетите за период през 2015 г., е 31 март 2016 г. Това може да бъде направено онлайн чрез ИС "Бизнес статистика" или на хартиен носител.

За да бъде подаден годишен отчет за дейността по електронен път е необходим квалифициран електронен подпис, чрез който да се извърши идентификация при вход в системата. След като отчетът бъде успешно обработен, той получава входящ номер, който след това трябва задължително да бъде вписан в годишната данъчна декларация. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.

Годишните отчети за дейността си през 2015 г. предприятията в ликвидация или в несъстоятелност могат да представят и на хартиен носител. Формулярите се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Входящият номер на декларацията се вписва и като входящ номер на отчета.

Печатните формуляри на годишните отчети за 2015 година могат да бъдат изтеглени и от линка по-долу:

o Годишен отчет на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2015 г.

Годишният отчет се попълва и от всички предприятия, които са прекратили окончателно дейността си през 2016 година. Годишният отчет за дейността до датата на окончателната ликвидация на предприятието през 2016 г. може да се подава през цялата 2016 година чрез Информационна система „Бизнес статистика”, достъпна на адрес https://isbs.nsi.bg чрез КЕП. На хартиен носител отчетите се подават само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра през цялата 2016 година. Годишният отчет за дейността за период от 2016 г. може да бъде изтеглен и разпечатан от тук:

o Годишен отчет на предприятията, ликвидирани (прекратени) през 2016 г.

Важно!

От икономически неактивните предприятия през отчетната 2015 г. не се изисква да представят празен годишен отчет за дейността. Те попълват Декларация за неактивност през 2015 година (Приложение 11). Представянето на декларацията в срок до 03 май 2016 г. е задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2016 година.

Декларацията може да бъде подадена по един от трите начина:

  • По електронен път чрез въвеждане в реално време в ИС “Бизнес статистика” - входът в системата е с квалифициран електронен подпис. Входящият номер, получен след успешната обработка на документа, се вписва в годишната данъчна декларация.
  • Чрез изпращане на e-mail на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра. Подписаната, подпечатана и сканирана декларация за неактивност през 2015 г. може да бъде изпратена на съответния имейл адрес от списъка по-долу:

 

Отдел „Статистически изследвания“

Е-mail

01

БЛАГОЕВГРАД

TSB_SW_OSI_Blagoevgrad@nsi.bg

02

БУРГАС

TSB_SE_OSI_Burgas@nsi.bg

03

ВАРНА

TSB_NE_OSI_Varna@nsi.bg

04

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

TSB_N_OSI_VTarnovo@nsi.bg

05

ВИДИН

TSB_NW_OSI_Vidin@nsi.bg

06

ВРАЦА

TSB_NW_OSI_Vratsa@nsi.bg

07

ГАБРОВО

TSB_N_OSI_Gabrovo@nsi.bg

08

КЪРДЖАЛИ

TSB_S_OSI_Kardzhali@nsi.bg

09

КЮСТЕНДИЛ

TSB_SW_OSI_Kyustendil@nsi.bg

10

ЛОВЕЧ

TSB_NW_OSI_Lovech@nsi.bg

11

МОНТАНА

TSB_NW_OSI_Montana@nsi.bg

12

ПАЗАРДЖИК

TSB_S_OSI_Pazardzhik@nsi.bg

13

ПЕРНИК

TSB_SW_OSI_Pernik@nsi.bg

14

ПЛЕВЕН

TSB_NW_OSI_Pleven@nsi.bg

15

ПЛОВДИВ

TSB_S_OSI_Plovdiv@nsi.bg

16

РАЗГРАД

TSB_N_OSI_Razgrad@nsi.bg

17

РУСЕ

TSB_N_OSI_Ruse@nsi.bg

18

СИЛИСТРА

TSB_N_OSI_Silistra@nsi.bg

19

СЛИВЕН

TSB_SE_OSI_Sliven@nsi.bg

20

СМОЛЯН

TSB_S_OSI_Smolyan@nsi.bg

21

СОФИЯ

TSB_SW_OSI_Sofia-grad@nsi.bg

22

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

TSB_SW_OSI_Sfo@nsi.bg

23

СТАРА ЗАГОРА

TSB_SE_OSI_StZagora@nsi.bg

24

ДОБРИЧ

TSB_NE_OSI_Dobrich@nsi.bg

25

ТЪРГОВИЩЕ

TSB_NE_OSI_Targovishte@nsi.bg

26

ХАСКОВО

TSB_S_OSI_Haskovo@nsi.bg

27

ШУМЕН

TSB_NE_OSI_Shumen@nsi.bg

28

ЯМБОЛ

TSB_SE_OSI_Yambol@nsi.bg

  • На хартиен носител - декларацията се подава само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

Формулярът в PDF формат може да бъде изтеглен и разпечатан от тук:

o Декларация за неактивност през 2015 г.


Източник: НСИ