Вие сте тук

Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство вече може да се подава онлайн

Нова електронна услуга на НАП дава възможност за онлайн подаване на Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство А1/Уведомление - № 1731. Улугата е достъпна с ПИК на НАП или квалифициран електронен подпис.

Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство вече може да се подава онлайн

От приходната агенция информират за нова е-услуга в портала, в секция „Удостоверения и копия на документи“, която ще даде възможност на потребителите, притежаващи персонален идентификационен код или КЕП, да подават Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство А1/Уведомление - № 1731 и да преглеждат подадените от тях формуляри с избор на бутон „Подадени данни“.

В съобщението в интернет страницата на НАП се чосочве, че в зависимост от типа на задълженото лице се предоставя опция за избор на формуляр, като искането се подава от:

1.заетото лице и/или от неговия работодател:

  • „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице / Уведомление по чл.15 от Регламент (ЕО) № 987/2009“ - (ОКд236);
  • „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице на територията на две или повече държави-членки / Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ - ( ОКд237);
  • "Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за член на договорно наетия персонал на ЕО / Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд241)
  • /ОКд236, ОКд237 и ОКд241/

2.заетото лице:

  • “Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и самостоятелно заето лице в различни държави-членки / Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд240).

3.самостоятелно заетото лице:

  • „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице / Уведомление по чл.15 от Регламент (ЕО) № 987/2009“ - (ОКд238);
  • „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице на територията на две или повече държави-членки / Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд239)

4.заето или самостоятелно заето лице:

  • „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице или самостоятелно заето лице в една държава-членка“ – (ОКд284), обособени в група „Удостоверения и копия на документи“ в новата платформа за електронни услуги на НАП.

Източник: НАП