Вие сте тук

Изтича срокът за подаване по досегашния ред на искания за възстановяване на ДДС към Обединеното кралство

На 31-ви март 2021 г. изтича срокът за подаване по досегашния ред на искания за възстановяване на ДДС за платен данък в Обединеното кралство, за който правото на възстановяване е възникнало до 31.12.2020 г. След тази дата приемането на исканията чрез портала на НАП ще бъде преустановено.

Изтича срокът за подаване по досегашния ред на искания за възстановяване на ДДС към Обединеното кралство

Крайният срок за подаване на искания за възстановяване на ДДС за платен данък в Обединеното кралство, за който правото на възстановяване е възникнало до 31.12.2020 г., изтича на 31-ви март 2021 г., припомнят от НАП. Това е регламентирано в чл. 51, ал. 3 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.

От приходната агенция уточняват, че до края на март исканията се подават чрез е-услугата “Приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната, към друга държава - членка на ЕС (VAT Refund) по реда на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз. След тази дата опцията за електронно подаване на искането през портала на НАП вече няма да е налична и заинтересованите лица трябва да се обръщат за информация директно към приходната администрация на Обединеното кралство.

Източник: НАП