Вие сте тук

Как бензиностанциите ще отчитат отстъпката за гориво

Няма да се налага смяна на софтуера за отчитане на продажбите в обектите за зареждане на гориво във връзка с предоставянето от бензиностанциите на  компенсациите от 25 ст. на литър бензин А95, дизел, природен газ (метан) или пропан-бутан (втечнен нефтен газ LPG).

Зареждане на бензиностанция и получаване на отстъпка за гориво

НАП публикува пояснения във връзка с предоставянето и отчитането от бензиностанциите на отстъпка при зареждане на гориво през 2022 г. От Агенцията по приходите информират, че: 

Компенсацията ще се начислява като намаление от крайната цена при плащане за зареденото количество на касата, без значение дали това ще стане в брой или с карта. За горивото с отстъпка, бензиностанцията ще издава разширен фискален бон, в който ще са вписани регистрационния номер на превозното средство, вид и количество на зареденото гориво, както и отстъпката от 25 ст. на литър. В разширения фискален бон вместо име и адрес на получателя ще се посочва „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ", а вместо идентификационен номер на получателя се посочва „0000000025".

Бензиностанциите ще трябва да съставят отделен отчет за издадените разширени фискални бонове (фактури), както и протокол, с който да начислят ДДС за извършените от тях доставки на гориво с отстъпка през съответния месец и да ги включат в дневника си за продажби.  Декларация, с която да поискат предоставените под формата на отстъпка суми, се подава по електронен път до НАП в срок до 14-то число на месеца, следващ месеца на предоставяне на компенсациите. Предстои пускането на нова електронна услуга, чрез която да се подават декларациите. 

Източник: НАП


Експертна консултация от екипа на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС можете да получите » ТУК «