Лицензираните собственици на данъчни складове подават информация и в НАП

Лицензираните собственици на данъчни складове подават информация и в НАП

Съгласно новите текстове в Закона за акцизите и данъчните складове от 1 февруари 2016 г. лицензираните собственици на данъчни складове ще трябва да осигурят самостоятелно и за своя сметка интернет достъп до автоматизираните системи за отчетност освен на митническите органи и на органите по приходите на НАП.

Промяната относно подаването на информация от страна на лицензираните складодържатели е регламентирана в чл.47, ал.1, т.9 от ЗАДС. За това напомнят от приходната агенция и уточняват, че достъпът трябва да позволява извършването в реално време на контрол на суровините, материалите, произведените или складираните акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код. Използваните автоматизирани системи за отчетност също така трябва да гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима.

От НАП подчертават, че всички лицензирани складодържатели следва да подадат в Централно управление на НАП, в непрозрачен плик идентификационни данни за електронен адрес, на който може да се достъпи автоматизираната система за отчетност, потребителско име и парола за достъп.


Източник: НАП