Вие сте тук

На 15 ноември изтича срокът за корекции в декларираните авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2021 г.

До средата на ноември може да бъде коригиран размерът на декларираните авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2021 година. 

На 15 ноември изтича срокът за корекции в декларираните авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2021 г.

От приходната агенция напомнят за възможността фирмите и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, и избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, да направят корекции в заявените за 2021 г. авансови вноски за дължимите данъци. 

Съгласно нормативната уредба при нетни приходи от продажби за 2019 г. надвишаващи 300 000 лева, фирмите са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък, посочват от НАП. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително. С опцията за подаване на коригираща декларация задължените лица могат сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски ако смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък, което пък би помогнало да се избегне начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември на съответната година или пък надвнаяне на данък.

В прессъобщението е отбелязано още, че декларацията за коригиране на месечната вноска за месец декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2021 г. трябва да бъде подадена най-късно на 15 ноември, въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември 2021 г. Начинът на подаване е по електронен път с КЕП през портала за електронни услуги на НАП.

Източник: НАП


» При нужда от експертна данъчна консултация екипът на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС е на Ваше разположение ТУК «