Вие сте тук

НАП актуализира наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2016 г.

НАП актуализира наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2016 г.

НАП публикува актуализираният Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2016 г.

В него са отразени промените в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и съответните подзаконови нормативни актове. От приходната агенция съобщават, че обновеният документ е достъпен в рубрика Осигуряване ⇒ Становища и указания

Информацията е структурирана в раздели, глави и фишове, като в първия раздел са събрани текстовете, свързани със задължителното социално осигуряване - Държавно обществено осигуряване, Учителски пенсионен фонд и Допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

Вторият раздел се отнася до задължителното здравно осигуряване и съдържа общо 24 фиша.

Третият раздел обхваща информация относно гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. 

В отделна част са разяснени регламентите за подаване на декларации, заявления и уведомления. 

Пълният текст на наръчника може да бъде намерен тук:


Източник: НАП