Вие сте тук

НАП актуализира в рубриката си за BREXIT известия за правилата на ЕС относно облагането с ДДС след оттеглянето на Обединеното кралство

НАП актуализира в рубриката си за BREXIT известия за правилата на ЕС относно облагането с ДДС след оттеглянето на Обединеното кралство

Актуализирани известия относно правилата за облагане с ДДС на стоки и услуги след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС са достъпни в интернет страницата на НАП, в рубриката » Международни дейности » BREXIT и бъдещо партньорство между ЕС и ОК » Бъдещо партньорство между ЕС и ОК, информират от приходната агенция.

След края на преходния период на BREXIT на 31 декември 2020 г. ще настъпят значителни промени в регулаторните отношения между ОК и Европейския съюз, включително в областта на данъчното облагане и в тази връзка на официалната страница на Европейската комисия са публикувани:

Целта на документите е да напомнят на всички заинтересовани страни, и по-специално на икономическите оператори, за правното положение към края на преходния период. Обясняват се също така и някои разпоредби по отношение на разделянето от споразумението за оттегляне, както и правилата, приложими за Северна Ирландия. Разгледани са ДДС правилата за трансгранични доставки на стоки и услуги и възстановяване на ДДС.


Източник: НАП