Вие сте тук

НАП няма да променя лихвите на просрочените задължения

Лихвите на просрочените задължения остават без промяна след покачването на ОЛП от 1-ви октомври, информират от НАП.

Счетоводител изчислява лихвите по просрочени задължения към НАП

Приходната агенция няма да повишава лихвите по просрочени задължения въпреки повишаването на основния лихвен процент от 0 % на 0,49 %, въведено от БНБ от 1 октомври 2022 г.

Лихвата върху неплатените в срок задължения, администрирани от НАП, се запазва без промяна в размер на 10 на сто до края на 2022 г. Причините за това е, че законната лихва се изчислява два пъти в годината - на 1 януари и на 1 юли, на база основен лихвен процент към тази дата плюс 10 процентни пункта. Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат. 

Проверка за просрочени публични задължения към НАП и/или към други органи, институции и администрации, които се събират от НАП, може да бъде направена през е-услугата на приходната агенция Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане.

Източник: НАП