Вие сте тук

НАП публикува документи във връзка с автоматичния обмен на информация по споразумението FATCA

НАП публикува документи във връзка с автоматичния обмен на информация по споразумението FATCA

С днешна дата в интернет страницата на приходната агенция са публикувани набор от документи във връзка със задълженията на финансовите институции в България за предоставяне на информация по FATCA споразумението, към което страната ни се присъедини в края на 2014 г. 

В заповедта на изпълнителния директор на НАП са регламентирани форматът и редът за предоставяне на съответните данни в системата за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане. 

Информацията трябва да бъде предоставена по електронен път с квалифициран електронен подпис в срок до 30.06.2016 г. и да обхваща данните за 2014 г. и 2015 г., като за всяка от годините трябва да бъде оформен отделен файл. Подателят на данните получава на електронния си адрес автоматично издадения входящ номер. Ако информацията не отговаря на утвърдените формат, бизнес правила и xds схема, тя ще бъде отхвърлена, предупреждават от данъчната администрация. 

Документите във връзка с предоставяне на информация по FATCA споразумението са достъпни в интернет страницата на НАП, в рубриката Международни дейности » Автоматичен обмен на финансова информация. Могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:

Припомняме, че Законът FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) дава възможност на американските данъчни власти да се борят срещу трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина. Чуждестранните финансови институции, които не вземат участие във FATCA, са облагани с 30 % данък при източника в САЩ, което затруднява оперирането им на американските пазари.

Със сключването на Споразумението между правителствата на България и Съединените американски щати българските финансови институции няма да бъдат облагани с данък при източника в САЩ.


Източник: НАП