Вие сте тук

НАП публикува Наръчник за 2021 г. по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя

НАП публикува актуализиран за 2021 г. Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. 

Наръчник за 2021 г. по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя

Актуализиран за 2021 г. Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя е достъпен в интернет страницата на НАП, в рубриката Законодателство. 

Документът е обновен в съответствие с промените за 2021 г. в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, както и съответните подзаконови нормативни актове и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за настоящата година.

Пълната информация, структурирана в раздели, глави и фишове, е достъпна и в прикачените файлове по-долу.


» Тук ще намерите експертни ТРЗ услуги за вашия бизнес «