Вие сте тук

НАП публикува новата данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. с БАРКОД

НАП публикува новата данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. с БАРКОД

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица е публикувана, информират от НАП. 

Формулярът трябва да бъде изтеглен и попълнен офлайн коректно, след което дължимият данък се изчислява автоматично, като по този начин се елиминира опасността от допускане на технически грешки. Използваната версия на Adobe Reader трябва да бъде 9.4 или по-висока. Кодирането на информацията в бар-кодовете се извършва непосредствено преди изпълнение на командата за разпечатване на декларацията.  

От приходната агенция напомнят и за друго предимство на ползването на електронната декларация с баркод - по-бързо възстановяване на надвнесен данък благодарение на отпадането на необходимостта от допълнителното обработване и попълване на данните ръчно. В съобщението на НАП се уточнява още, че подаването на декларацията с баркод става чрез изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер, както и лично в офис на агенцията. Срокът за деклариране и внасяне на дължимия данък е до 30 април 2019 г.

Данните от Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2018г. могат да се генерират и запишат в xml файл, който да се подаде през Портала за електронни услуги на НАП -> Е-услуги с електронен подпис -> Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. За да се възползват от тази възможност, те не трябва да имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г.

Важно! С промените в ЗДДФЛ, направени в края на 2018 г. с ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, срокът за ползване на данъчното облекчение за електронно деклариране на дължимите данъци се удължава до 31 март (чл.53 ал.6 от ЗДДФЛ), но пак в същия нормативен акт е посочено, че тази разпоредба ще се прилага за данъчните декларации, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2019 г. (§ 37). 

Декларацията и подробни указания за нейното попълване са достъпни за изтегляне и тук: 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица


Източник: НАП