Вие сте тук

НАП публикува разяснения по прилагането на новата Наредба Н-13

НАП публикува разяснения по прилагането на новата Наредба Н-13

В първия брой на Държавен вестник за 2020 г. е обнародвана Наредба № Н-13, с която се регламентира декларирането на данни от осигурителите (и самоосигурявящите се лица) за осигурените лица. Тя влиза в сила от 3 януари 2020 г. и отменя действащата преди това Наредба № Н-8 от 2005 г.

В тази връзка приходната агенция публикува становище по прилагането на новите разпоредби, достъпно в рубриката "Становища, указания, инструкции".

В документа е обобщена информация за обхвата на задължените лица, съдържанието, реда и начина за подаване на данни към НАП съгласно изискванията на наредбата. Направени са и някои разяснения относно особеностите при декларирането на данни за периоди преди 2020 г. Във връзка с често задавани въпроси относно подаването на информация за допълнителни доходи от трудова дейност на осигурените лица, изплатени след месеца или месецитер през които е положен труда, от НАП припомнят, че в тези случаи се прилага чл.3, ал.1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Текстът на становището, както и на Наредба № Н-13 могат да бъдат изтеглени и тук:

Становище относно Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ. бр.1 от 3 януари 2020 г.) от 16.01.2020 г.

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.


Източник: НАП