Вие сте тук

НАП пуска нова е-услуга за улеснен достъп на фирмите до данъчно-осигурителна информация

НАП пуска нова е-услуга за улеснен достъп на фирмите до данъчно-осигурителна информация

От 19 декември Националната агенция за приходите предоставя на осигурителите нова електронна услуга.

Новото допълнение в списъка на електронните услуги на НАП ще улесни достъпа до обобщени справки за актуалното състояние на осигурителните декларации за всяко осигурено от фирмата лице, както и ще даде възможност за получаване на информация за декларираните задължения за осигуровки. Компаниите с клонова структура ще имат достъп до тази информация и за своите клонове. 

Услугата ще може да се използва както с електронен подпис, така и с персонален идентификационен код (ПИК), като до нея ще имат достъп всички осигурители с права да ползват данъчно-осигурителна информация.

Новата електронна услуга допълва списъка от над 50 е-услуги, предлагани от НАП. От Агенцията отчитат, че броят на фирмите и гражданите, които се възползват от системата за електронни услуги, се е увеличил значително и посочват като пример подаването на месечните декларации от регистрираните по ДДС фирми, което при почти 100 % от тях се извършва по електронен път. По данни на приходната агенция годишно в НАП постъпват над 70 милиона електронни документа – декларации, справки, искания за издаване на удостоверения и други, като употребата им спестява на бизнеса и гражданите 350 млн. лв. 


Източник: НАП