Вие сте тук

НАП разяснява в становище промени в сроковете за деклариране на данъци и осигурителни вноски заради извънредното положение

НАП разяснява в становище промени в сроковете за деклариране на данъци и осигурителни вноски заради извънредното положение

НАП публикува становище, в което разяснява подробно промените м сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и прилагане на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социалното осигуряване във връзка с § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП. 

В документа, достъпен в интернет страницата на приходната агенция, подробно е разяснено за кои лица срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е удължен до 30 юни 2020 г., както и кой трябва да декларира доходите си за предходната година до края на април. 

Обяснения и примери са дадени и във връзка с внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, и сроковете за подаване на декларация обр. №6 по Наредба №Н-13 от самоосигуряващите се лица.

Пълният текст на становището може да бъде изтеглен и тук:

Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и прилагане на чл. 6, ал. 9 от КСО, във връзка с извънредното положение


Източник: НАП