Вие сте тук

НАП с две нови е-услуги за производители и разпространители на софтуер за управление на продажбите в търговски обект

НАП с две нови е-услуги за производители и разпространители на софтуер за управление на продажбите в търговски обект

Приходната агенция допълва списъка с електронни услуги с две нови, предназначени за производители и разпространители на софтуер за управление на продажбите в търговски обект. 

От 1 декември в портала на НАП е предоставена възможност по електронен път да се подава Декларация за съответствие и информация за софтуер за управление на продажбите в търговски обект съгласно Наредба Н-18/2006г., както и да се извършват справки за кои софтуери е декларирано съответствие с изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. и съответно могат да бъдат използвани от търговците. Услугата за деклариране на съответствие е достъпна с квалифициран електронен подпис, а публичният електронен списък на софтуерите може да бъде видян в портала с е-услуги със свободен достъп. 


Източник: НАП