Вие сте тук

НАП с три нови е-услуги за потребители, регистрирани по специалните ДДС режими

Лицата, регистрирани по специалните режими за облагане с ДДС (извън Съюза, специален режим в Съюза и специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии) вече могат да използват три нови е-услуги на приходната агенция за справки относно извършени плащания.

НАП с три нови е-услуги за потребители, регистрирани по специалните ДДС режими

От 7 януари на разположение на данъкоплатците, регистрирани по специалните режими за облагане с ДДС, са трите нови електронни услуги на НАП - "Справка за плащания по данъчен период", "Справка за плащания по дата на плащането" и "Справка за плащания по държава на потребление". Всяка от услугите е достъпна на български и на английски език, а справките, които потребителите могат да получат, са тримесечни за специален режим извън Съюза и специален режим в Съюза и месечни - за специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

От приходната агенция информират:

Чрез е-услуга "Справка за плащания по данъчен период" се предоставя подробна информация за извършените плащания в България, като държава членка по идентификация по данъчни периоди за специалните режими.

С новата електронна услуга "Справка за плащания по дата на плащането" се предоставя подробна информация за извършените плащания в България, като държава членка по идентификация, за посочен данъчен период по дата на плащането за специалните режими.

Третата нова услуга "Справка за плащания по държава на потребление" предоставя подробна информация за извършеното разпределение на платените суми в България, като държава членка по идентификация към съответните държави членки по консумация, по данъчни периоди за специалните режими.

Новите услуги се използват през портала за е-услуги на НАП с КЕП.

Могат да бъдат достъпени и от линковете тук:

Източник: НАП