Вие сте тук

НАП: Сезонните работници трябва да внасят сами здравните си осигуровки

НАП припомня, че ако не са започнали друга работа, сезонните работници са задължени да внасят сами здравните си осигуровки.

Сезонни работници след приключване на договора за селскостопанска работа
5

В прессъобщение от приходната агенция напомнят, че сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, трябва да плащат здравните си осигуровки сами. Срокът за внасяне на осигуровките е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Преди да погасят здравноосигурителните си задължения, лицата трябва да подадат в НАП декларация Образец 7. Това може да бъде направено освен на място в офисите на Агенцията, и по електронен път с персонален идентификационен код на НАП или квалифициран електронен подпис.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. 

Източник: НАП