Вие сте тук

НАП ще обменя електронно с трети лица информация за извършвани ревизии и проверки

НАП ще обменя електронно с трети лица информация за извършвани ревизии и проверки

Две нови е-услуги на НАП ще направят възможно обменянето на информация по електронен път с банки, застрахователи, общини и други ведомства във връзка с извършвани ревизии и проверки на техни клиенти. От приходната агенция обявиха добавянето им в онлайн портала, като за ползването им е необходим квалифициран електронен подпис.

От 8 април организациите, които не са страни в контролни производства, но от тях се изисква предоставянето и получаването на определени документи, могат да използват новите услуги „Връчване на документи на трети лица в рамките на контролни производства“ и „Подаване на документи от трети лица в рамките на контролни производства“, достъпни в платформата на НАП на адрес https://inetdec.nra.bg/.  

Според статистиката на Агенцията по приходите за последната година над 1 млн. документа са разменени изцяло онлайн в рамките на 200 000 проверки и ревизии чрез информационната система „Контрол“. 


Източник: НАП