Вие сте тук

НАП: Утвърдени са образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба №Н-18

НАП: Утвърдени са образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба №Н-18
5

Със съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и председателя на Българския институт по метрология са утвърдени образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба №Н-18/2006 г.

Документите са достъпни в интернет стнаицата на приходната агенция, както и тук: 

Заповед на НАП и БИМ и утвърдени с нея образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба №Н-18/2006 г.

Междувременно от НАП съобщават за публикуването на инструмент за самооценка в помощ на разработчиците на СУПТО, в който са описани изискванията към декларацията и задължителните за прилагане към нея документи за софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти. Инструментът е разработен в резултат от дискусиите в работни групи по Наредба Н-18. 


Източник: НАП