Вие сте тук

Наръчник по ДДС за 2014 г.

Наръчник по ДДС за 2014 г.

В сайта на Национална агенция за приходите, в рубрика Становища, указания, наръчници e публикуван актуализираният  за 2014 г. Наръчник по ДДС.

Наръчникът по данък върху добавената стойност  за 2014 година е актуализиран вариант на Наръчника по данък върху добавената стойност за 2013 година, съобразно промените за 2014 г. в ЗДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС. 

Промените за 2014 година са намерили отражение в съответните фишове на Наръчника по ДДС, в резултат на което са променени 19 броя фишове. За по-лесно ориентиране в направените промени е изготвен списък  с фишовете, в които са отразени тези промени.

Пълният текст на наръчника можете да намерите тук:

Наръчник по ДДС


Източник: http://www.nap.bg