Вие сте тук

Нов адрес за достъп до уеб услугата за получаване на информация за здравноосигурителния статус на физическите лица

Нов адрес за достъп до уеб услугата за получаване на информация за здравноосигурителния статус на физическите лица

На вниманието на разработчиците на здравен софтуер:

В изпълнение на Инструкция № РД-16-39/01.11.2013 г. за взаимодействие между НАП и НЗОК от 01.06.2014 г. достъпът на информационните системи на договорните партньори на НЗОК до уеб услугата за получаване на информация за здравноосигурителния статус на физическите лица ще се извършва чрез нов адрес (URL). 

Достъпът до услугата за получаване на информация за здравноосигурителния статус на физическите лица се осъществява след валидиране на съответствието на РЦЗ номер, ЕИК и парола (елементи RCZNo, RCZEik, RCZPassword).

Актуална XSD схема и примерен XML файл можете да откриете в интернет страницата на приходната агенция.


Източник: НАП