Нов модул в сайта на НАП разяснява разпоредбите на Наредба Н-18

Нов модул в сайта на НАП разяснява разпоредбите на Наредба Н-18

В интернет страницата на приходната агенция са предоставени на вниманието на заинтересованите лица разяснения относно новите разпоредби на Наредба Н-18 във връзка с изискванията към касовите апарати и софтуера за управление на продажбите в търговските обекти.

Модул "Ново! Касови апарати и електронни търговци" обобщава както основните промени в наредбата, така и сроковете, в които задължените лица трябва да преведат дейността си в съответствие с нормативната уредба. 

В документ от типа "Въпроси и отговори" от НАП акцентират върху необходимостта от своевременна оценка на използваните фискални устройства и софтуерни решения с оглед на нуждата от доработка или подмяна. Проверка може да бъде направена в сервизната компания, осигуряваща поддръжката на съответното устройство; при производителя/вносителя на модела касов апарат, който се използва или чрез приложението в интернет страницата на агенцията.

Сроковете за осигуряване на изискваните функционални възможности на фискалните устройства, с които се цели елиминиране на възможността за неотчитане на реализирани продажби, също са посочени неколкократно. Март 2019 г. е срокът за всички задължени лица, които са регистрирани по ЗДДС, с изключение на тизи, използващи ЕСФП и ИАСУТД. През юни следващата година изтича срокът за нерегистрираните по ЗДДС лица и лицата, използващи ЕСФП. За лицата, отчитащи продажбите си чрез интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност, срокът изтича през декември 2019 г.

Източник: НАП