Вие сте тук

Нов наръчник на НАП по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2020 г.

Нов наръчник на НАП за по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2020 г.
1

НАП публикува актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2020 г. 

Информацията, както и в предходните варианти, е структурирана в раздели, глави и фишове и е представена предимно под формата на схеми и примери сцел повече яснота и по-бърза ориентация. Документът е достъпен в интернет страницата на приходната агенция, в рубриката Законодателство/Осигуряване/Становища, указания, инструкции.


Източник: НАП